Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W związku z wnioskiem Polskiego Związku Owczarskiego z kwietnia 2014 r. w sprawie uboju owiec i kóz na potrzeby konsumpcji domowej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi: „ że od 1 stycznia 2013 r. w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na własne potrzeby gospodarstwa stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej...