Rasy owiec Rasy kóz
 
        

W dniach 12-14 maja 2023 roku w Poznaniu odbyła się XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Polski Związek Owczarski organizował część dotyczącą owiec i kóz.

Hodowcy zaprezentowali 102 sztuki owiec, hodowcy kóz nie zdecydowali się na pokaz swoich zwierząt. W wyniku przeprowadzonej oceny  przyznano 9 tytułów czempiona, 9 tytułów wiceczempiona, a 93 sztuki otrzymały złote medale.

Tytuły czempionów otrzymali:

- Wojciech Niemiec za tryka polskiej owcy górskiej odmiany barwnej,

- Wiesław Hryc za maciorkę polskiej owcy górskiej,

- Jakub Tamas za maciorkę merynosa polskiego,

- OHZ Lubiana za maciorkę merynosa polskiego w starym typie,

- Michał Miniatorski za tryka białogłowej owcy mięsnej,

- Jerzy Nadolski za tryka kamienieckiego,

- UP Poznań, RGD Brody za tryka wielkopolskiego,

- Jarosław Drutowski za tryka żelaźnieńskiego,

- UP Poznań, RGD Swadzim za tryka fryzyjskiego.

Tytuły wiceczempionów otrzymali:

- Piotr Łukaszewicz za tryka merynosa polskiego,

- UP Poznań, RGD Brody za maciorkę wielkopolską,

- Łukasz Siwek za maciorkę żelaźnieńską,

- Katarzyna i Daniel Maliccy za tryka kamienieckiego,

- Katarzyna Drewek Kobyłka za maciorkę czarnogłówki,

- UP Poznań, RGD Swadzim za tryka białogłowej owcy mięsnej,

- GR-H Żydowo za tryka berrichon du cher,

- Bogusław Kaczmarczyk za maciorkę fryzyjską,

- IZ-PIB Kraków, ZD Pawłowice za tryka romanowskiego.

Ponadto Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Pan Leszek Sobolewski ufundował „Puchar za najładniejszą stawkę owiec na XXX NWZH”, który wręczył Panu Wiesławowi Hrycowi za stawkę tryków polskiej owcy górskiej.

Stoisko zorganizowane przez PZOw. odwiedzili między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Lech Kołakowski wraz z towarzyszącą delegacją oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski oraz wielu innych znamienitych Gości.

 

Pismem z dnia 17 lutego 2023 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Polski Związek Owczarski, że nasza propozycja dotycząca uwzględnienia hodowców owiec przy zwrocie części podatku akcyzowego w ramach dodatkowego limitu – została uwzględniona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Polski Związek Owczarski złożył do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po raz kolejny, wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji owczarskiej. W uzasadnieniu informujemy między innymi, że w żywieniu owiec zdecydowanie przeważają pasze produkowane w gospodarstwie. Stosowanie coraz nowocześniejszych technologii produkcji, powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych związanych z przygotowaniem pasz oraz przy innych pracach wykonywanych w owczarni. Należy również zauważyć, że od kilkunastu lat mamy do czynienia z utrzymującymi się niskimi cenami żywca jagnięcego i owczego, a produkcja wełny po 1989 roku jest nieopłacalna i przynosi wymierne straty właścicielom owiec.

Problem ten został również bezpośrednio przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Henrykowi Kowalczykowi przez Prezesa i Członka Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego w czasie spotkania w Federacji Związków Branżowych w styczniu 2023 roku.

Przedstawiciele PZOw. zgłosili także wniosek o rozpatrzenie możliwości wydłużenia terminu zgłaszania urodzeń jagniąt do IRZ z jednego do trzech miesięcy,  dla hodowców korzystających z dopłat za dobrostan.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r., poz. 56).

Powyższe rozporządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rolników dotyczące uboju własnych zwierząt m.in. owiec i kóz w gospodarstwie, rozbioru tuszy i sprzedaży na rynku lokalnym.

W rzeźniach tych zwanych „rzeźniami rolniczymi”:

- poddaje się ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, utrzymywane w gospodarstwie właściciela rzeźni rolniczej lub innym gospodarstwie położonym na terenie tego powiatu i powiatów sąsiednich,

- dokonuje się rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Szczegóły dotyczące wymagań jakie należy spełnić przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” oraz dzienne i roczne limity ubijanych zwierząt znajdują się w rozporządzeniu, które wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U.20182/505).

Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia posiadacz bydła, świń, owiec lub kóz prowadzi księgę rejestracji tych zwierząt odrębnie dla każdej siedziby stada w formie papierowej albo elektronicznej.

Aby prowadzić księgę rejestracji w formie elektronicznej należy w ARiMR uzyskać kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

Czytaj więcej...

Działania dofinansowywane przez Fundusz Promocji Mięsa Owczego to w 2017 roku:

- kampania promocyjna Polska smakuje,

- seminarium „Niech Cię zakole”,

- Święto baraniny i XII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny,

- IV Międzynarodowy Zlot Zbójników Festiwal Zbójnickie Jadło.

Roczne wpływy na Fundusz Promocji Mięsa Owczego to kilkanaście tysięcy złotych.