Rasy owiec Rasy kóz
 
        

 

25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiego Związku Owczarskiego. Pierwszą część posiedzenia poświęcono na zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami finansowymi, które wejdą w życie od stycznia 2019 r. Zmiany te uchwalił Zarząd PZOw. na posiedzeniu w dniu 11 września br. Zmiany są odpowiedzią na wnioski wysuwane na poprzednim posiedzeniu Rady PZOw. w czerwcu br. przez przedstawicieli Związków Regionalnych. Zmiany dotyczą ujednolicenia podejścia do kosztów prac hodowlanych we wszystkich Związkach Regionalnych. Obniżono także opłaty hodowlane dla właścicieli stad zachowawczych. Poprzedzono to analizami, aby zmiany nie zagroziły finansowemu funkcjonowaniu Związków. Podczas dyskusji wyjaśniano niezrozumiałe kwestie.

W drugiej części posiedzenia uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Minister przedstawił aktualne działania Resortu związane z negocjacjami dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej Unii po 2020 roku. Polska stara się m. in. o zwiększenie środków na WPR. Minister Ardanowski poinformował uczestników, że Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących ułatwień w rolniczym handlu detalicznym oraz w sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej tzw. MOL-u. Zmiany w rolniczym handlu detalicznym mają dotyczyć zwiększenia sprzedaży bez opodatkowania z obecnych 20 tys. zł do 40 tys. zł rocznie. Rolnik będzie mógł także sprzedawać swoje wyroby do punktów sprzedających te wyroby bezpośrednio konsumentom jak np.: restauracje czy lokalne sklepy. Minister Ardanowski omówił też aktualną sytuację dotyczącą niwelowania skutków tegorocznej suszy, płatności bezpośrednich oraz roli jaką według Resortu powinny w naszym rolnictwie spełniać przeżuwacze i konie w powiązaniu z użytkami zielonymi. Zachęcił uczestników do jeszcze aktywniejszego włączenia się w kształtowanie naszej polityki rolnej, szczególnie w obszarach związanych z naszą branżą. Podczas dyskusji Pan Minister wyjaśnił  dlaczego Związki Regionalne nie mogą być traktowane jako grupy producenckie oraz, że mięso do sprzedaży musi pochodzić z uboju w zatwierdzonej urzędowo ubojni. Jeśli z obecnymi ubojniami trudno się współpracuje, Związki mogą zorganizować własne ubojnie. Rząd chce podjąć temat ustawy górskiej dlatego dobrze będzie się włączyć w dyskusję i konsultacje, ponieważ szczególnie w tym regionie Polski rola owiec i innych przeżuwaczy jest nie do zastąpienia.

Przewodniczący Rady Mariusz Potoczak oraz Prezes Zarządu Andrzej  Sawicki w imieniu całej organizacji podziękowali Ministrowi Ardanowskiemu za udział w posiedzeniu i za przychylne podejście do branży owczarskiej i koziej.